Hướng dẫn tạo tài khoản email server

Bước 1: đăng nhập vào trang quản lý email theo thông tin Tất Thành cung cấp (mail.tên_miền:1000)
 


Bước 2: tạo mới email

Bước 3: thiết lập thông số phụ cho email


Bước 4: đăng nhập thử một email và kiểm tra việc gửi, nhận email (mail.tên_miền)
========&&&&&==========
 
---SỞ HỮU WEBSITE  ĐẲNG CẤP – ĐỪNG BỎ PHÍ CƠ HỘI CỦA BẠN!---

Mr Thắng - Yahootuvan_tatthanh -  EMAILlienhe@tatthanh.com.vn
 HOTLINE0988.56.59.56 - 04.6251.0556

Các dịch vụ Tất Thành cung cấp: