Hướng dẫn tạo bài viết tin tức
Hướng dẫn tạo bài viết tin tức
Hướng dẫn tạo dạnh mục tin tức
Hướng dẫn tạo dạnh mục tin tức
Danh mục tin tức là một danh mục trống được tạo ra để chứa các bài viết tin. Hay còn có thể hiểu tạo danh mục tin tức giống như tạo 1 folder.
Xem chi tiết
Hướng dẫn đưa tin vào nhóm tin
Hướng dẫn đưa tin vào nhóm tin
Nhóm tin: thường xuất hiện ở trang chủ, bên trái, hoặc bên phải của website. Thường có tên là Tin tức mới, Tin nổi bật, Tin hot......
Xem chi tiết