Hướng dẫn tạo các album hình ảnh
Hướng dẫn tạo các album hình ảnh
Hướng dẫn quản trị danh mục hình ảnh
Hướng dẫn quản trị danh mục hình ảnh
Danh mục hình ảnh là một danh mục trống được tạo ra để chứa các danh sách hình ảnh. Hay còn có thể hiểu tạo danh mục hình ảnh giống như tạo 1 folder
Xem chi tiết
Hướng dẫn quản lý nhóm hình ảnh
Hướng dẫn quản lý nhóm hình ảnh
Nhóm hình ảnh có thể hiển thị ở cột trái, cột phải của website hoặc hiển thị trên trang chủ website
Xem chi tiết
Giảm dung lượng ảnh trước khi đưa vào website
Giảm dung lượng ảnh trước khi đưa vào website
Những bức ảnh thường được chụp bằng máy ảnh, điện thoại thường có dung lượng rất lớn >3M ( 3000px). Vì vậy khi đưa vào website sẽ làm ảnh hưởng đến tốc độ của web.
Xem chi tiết
Hướng dẫn chèn ảnh vào nội dung website
Hướng dẫn chèn ảnh vào nội dung website
Trong chi tiết 1 bài viết ( giới thiệu hay 1 sản phẩm, 1 tin tức) Chèn hình ảnh minh họa cho bài viết hay hơn, sinh động hơn
Xem chi tiết