Hướng dẫn tạo bài viết dịch vụ
Hướng dẫn tạo bài viết dịch vụ
Hướng dẫn tạo danh mục dịch vụ
Hướng dẫn tạo danh mục dịch vụ
Danh mục dịch vụ là một danh mục trống được tạo ra để chứa các bài viết tin. Hay còn có thể hiểu tạo danh mục dịch vụ giống như tạo 1 folder.
Xem chi tiết
Hướng dẫn quản lý nhóm dịch vụ
Hướng dẫn quản lý nhóm dịch vụ
Nhóm dich vụ: thường xuất hiện ở trang chủ, bên trái, hoặc bên phải của website. Thường có tên là Dịch vụ mới, Dịch vụ nổi bật, dịch vụhot......
Xem chi tiết