Hướng dẫn up video lên nội dung website
Hướng dẫn up video lên nội dung website
Trong nội dung của 1 bài viết ta muốn chèn 1 video liên quan vào đó để bài viết phong phú hơn.
Xem chi tiết
Hướng dẫn thêm video
Hướng dẫn thêm video
Hướng dẫn tạo danh mục video mới
Hướng dẫn tạo danh mục video mới
Danh video án là một danh mục trống được tạo ra để chứa các danh sách dự án. Hay còn có thể hiểu tạo danh mục video giống như tạo 1 folder
Xem chi tiết
Hướng dẫn quản trị nhóm video
Hướng dẫn quản trị nhóm video
Hướng dẫn upload video lên Youtube
Hướng dẫn upload video lên Youtube
Video khi đưa web là dạng mã lấy từ youtube. Với những video khách hàng quay trực tiếp muốn đưa lên website ta phải qua bước trung gian là up lên youtube trước.
Xem chi tiết
Hướng dẫn lấy mã chia sẻ video đưa vào thư viện video trên website
Hướng dẫn lấy mã chia sẻ video đưa vào thư viện video trên website
Hướng dẫn up File hoặc Video nặng hơn 4M
Hướng dẫn up File hoặc Video nặng hơn 4M
Với những website up trực tiếp video lên web không qua youtube. Trường hợp file nặng hơn 4M chắn chắn sẽ sảy ra. Khi đó web sẽ báo lỗi.
Xem chi tiết