Hướng dẫn sử dụng chức năng báo cáo công việc trên Văn phòng điện tử Tất Thành
Hướng dẫn sử dụng chức năng báo cáo công việc trên Văn phòng điện tử Tất Thành
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng chức năng báo cáo công việc trên văn phòng điện tử Tất Thành.
Xem chi tiết
Hướng dẫn cơ bản sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ, công việc
Hướng dẫn cơ bản sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ, công việc
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn các thao tác cơ bản trên phần mềm quản lý hồ sơ công việc như: thêm mới công việc, phản hồi tiến độ làm việc....
Xem chi tiết
Hướng dẫn sử dụng cơ bản phần mềm quản lý khách sạn Tất Thành
Hướng dẫn sử dụng cơ bản phần mềm quản lý khách sạn Tất Thành
Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn các thao tác cơ bản trên phần mềm quản lý khách sạn như: quản lý khách sạn, quản lý tầng, quản lý phòng…
Xem chi tiết
Hướng dẫn sử dụng cơ bản trên Văn phòng điện tử Tất Thành
Hướng dẫn sử dụng cơ bản trên Văn phòng điện tử Tất Thành
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng văn phòng điện tử Tất Thành với các công việc cơ bản như quản lý tài khoản, quản lý phòng ban, báo cáo công việc...
Xem chi tiết
vanphongdientu.pgdhungha.edu.vn - Thao tác với tài khoản
vanphongdientu.pgdhungha.edu.vn - Thao tác với tài khoản
Hướng dẫn này giúp quý khách biết các thao tác như: khôi phục mật khẩu, tạo tài khoản mới, đổi mật khẩu tài khoản trong văn phòng điện tử.
Xem chi tiết
pgdhungha.edu.vn - Hướng dẫn tạo tài khoản cho các trường
pgdhungha.edu.vn - Hướng dẫn tạo tài khoản cho các trường
Tạo tài khoản đăng nhập cho các trường tiểu học, trung học trong hệ thống website pgdhungha.edu.vn
Xem chi tiết
Hướng dẫn quản lý đặt tour
Hướng dẫn quản lý đặt tour
Khi khách hàng đặt tour thì yêu cầu đó được gửi về website, sẽ hiện đầy đủ thông tin khách hàng
Xem chi tiết
Hướng dẫn tạo danh sách tour ( tour mới)
Hướng dẫn tạo danh sách tour ( tour mới)
Hướng dẫn tạo danh mục tour
Hướng dẫn tạo danh mục tour
Danh mục tour là một danh mục trống được tạo ra để chứa các danh sách tour. Hay còn có thể hiểu tạo danh mục tour giống như tạo 1 folder.
Xem chi tiết
Hướng dẫn quản lý nhóm tour
Hướng dẫn quản lý nhóm tour
Nhóm tour thường hiển thị ở các vị trí như trang chủ website, hay cột trái, cột phải của web
Xem chi tiết