Quản trị Email Live.com
Bước 1 - Truy cập vào địa chỉ live.com hoặc outlook.com để đăng ký tài khoản admin quản lý.
- Để có các tài khoản riêng theo tên miền trước tiên cần có tài khoản admin để quản lý các tài khoản còn lại. Vì vậy các bạn cần truy cập vào các địa chỉ trên để tạo tài khoản:
Tiếp tục >>>
Bước 2- Điền các thông tin cá nhân
Tiếp tục >>>
Tiếp tục >>>
Tiếp tục >>>
 
* Bước 3- Sau khi đã có tài khoản tại outlook.com các bạn tiến hành cài đặt email theo tên miền.
 Để cài đặt các bạn truy cập vào http://domains.live.com/   và bắt đầu cài đặt.
 
 
Bạn lựa chọn Get started và tiếp tục >>
 
Tiếp tục >>>
 
 
Sau khi đã gõ tên miền hệ thống sẽ thống kế lại bạn đang sử dụng cho domain nào và tài khoản admin là gì.
Tiếp tục >>>
 
Ở trên các bạn được hướng dẫn cần cấu hình 2 bản ghi cơ bản đó là MX và TXT theo các thông số được cấp( lưu ý: Mỗi tài khoản cài đặt đều có các thông số bản ghi khác nhau). Các bạn cấu hình theo hướng dẫn các bản ghi DNS đó vào hệ thống quản trị domain.
 
 
Sau khi cấu hình xong bản ghi các bạn quay trở lại màn hình cài đặt và lựa chọn vào nút refesh. Hệ thống sẽ trả lại thông báo như sau: 
 
 
 
Sau khi đã cấu hình DNS thành công các bạn tiến hành tạo tài khoản theo hướng dẫn sau:
 
 
Các bạn có thể tạo tài khoản và thông tin theo ý muốn:
 
Sau khi đã nhập thông tin chính xác hệ thống sẽ thông báo tài khoản được tạo như sau: 
 
 
Sau khi tài khoản được tạo các bạn chưa thể sử dụng được mà các bạn cần cấu hình bản ghi mail.tendomain về live.com.
Để cấu hình các bạn truy cập vào tab Custom addresses và lựa chọn như hình dưới:
 
 
 
Sau khi đã add bản ghi mail các bạn sẽ được đẩy tới màn hình sau và bạn điền mail vào ô trống theo hình: 
>>>
 
Đồng thời sau khi cấu hình mail trên trình duyệt cài đặt live.com mail các bạn quay trở lại màn hình cấu hình DNS domain và thêm bản ghi CNAME như hình dưới.
và sau khi hoàn thành các bạn cần đảm bảo 3 bản ghi sử dụng để đảm bảo gửi và nhận email bình thường:
 
 
Sau khi cấu hình xong các bạn cần chờ đợi muộn nhất 24h để DNS update hoàn toàn và truy cập vào mail.tendomain và hệ thống sẽ tự động chuyển hướng tới email của live.com( outlook.com) và từ giờ các bạn có thể gửi và nhận bình thường:
 
 
Lưu ý: Mọi thông tin được sử dụng ở trên đều mang tính chất tượng trưng và mỗi lần cài đặt sẽ có các thông tin hoàn toàn khác nhau.