Hướng dẫn thêm nhiều ảnh cho một sản phẩm
Hướng dẫn thêm nhiều ảnh cho một sản phẩm
Hướng dẫn tạo danh mục sản phẩm mới
Hướng dẫn tạo danh mục sản phẩm mới
Danh mục sản phẩm là một danh mục trống được tạo ra để chứa các danh sách sản phẩm. Hay còn có thể hiểu tạo danh mục sản phẩm giống như tạo 1 folder.
Xem chi tiết
Hướng dẫn tạo danh sách sản phẩm
Hướng dẫn tạo danh sách sản phẩm
Hướng dẫn tạo thuộc tính cho một danh mục
Hướng dẫn tạo thuộc tính cho một danh mục
Hướng dẫn quản lý nhóm sản phẩm
Hướng dẫn quản lý nhóm sản phẩm
Nhóm sản phẩm thường hiển thị ở các vị trí như trang chủ website, hay cột trái, cột phải của web
Xem chi tiết
Hướng dẫn quản lý màu sản phẩm
Hướng dẫn quản lý màu sản phẩm
Với những trang bán quần áo hay sản phẩm có nhiều màu sắc khác nhau
Xem chi tiết
Hướng dẫn quản lý đơn hàng trang sản phẩm
Hướng dẫn quản lý đơn hàng trang sản phẩm
Khi khách đặt hàng trên website đơn hàng đó sẽ vào khu vực sản phẩm trong admin. Để in được đơn hàng và xem chi tiết đơn hàng ta phải vào quản trị để xem chi tiết nhất.
Xem chi tiết