Hướng dẫn quản lý danh mục dự án
Hướng dẫn quản lý danh mục dự án
Danh mục dự án là một danh mục trống được tạo ra để chứa các danh sách dự án. Hay còn có thể hiểu tạo danh mục dự án giống như tạo 1 folder
Xem chi tiết
Hướng dẫn tạo danh sách dự án
Hướng dẫn tạo danh sách dự án
Hướng dẫn quản trị nhóm dự án
Hướng dẫn quản trị nhóm dự án
Nhóm dự án thường hiển thị ở các vị trí như trang chủ website, hay cột trái, cột phải của web. Đưa những dự án nổi bật nhất lên hiển thị những vị trí dễ nhìn nhất
Xem chi tiết