Thêm mới hình ảnh quảng cáo
Thêm mới hình ảnh quảng cáo
Hình ảnh quảng cáo là 1 bức hình đặt ở một số vị trí trên website như trang chủ, cột trái, cột phải web. Có tác dụng quảng cáo và dẫn link đến một đường link nhất định có thể không phải website của mình.
Xem chi tiết
Tạo nhóm quảng cáo mới
Tạo nhóm quảng cáo mới
Nhóm quảng cáo là các vị trí được Tất Thành cố định sẵn trên website. Có thể là một vị trí, hoặc nhiều vị trí trên website.
Xem chi tiết