Hướng dẫn tạo menu - menu xổ xuống
Hướng dẫn tạo menu - menu xổ xuống
Menu có tác dụng dẫn đến một trang nào đó thuộc website của khách hàng hoặc dẫn đến một trang mới. Menu không có tác dụng chứa nội dung ( trừ trường hợp đặc biệt)
Xem chi tiết
Hướng dẫn quản lý bài Giới thiệu
Hướng dẫn quản lý bài Giới thiệu
Menu giới thiệu thường có 2 dạng: Là một bài viết đơn cấp hoặc một bài viết đa cấp bên trong chứa bài viết con.
Xem chi tiết