Hướng dẫn thêm mới nick yahoo hoặc sửa nick
Hướng dẫn thêm mới nick yahoo hoặc sửa nick
Nick yahoo dùng để kết nội giữa khách hàng với người quản trị web. Giải đáp trực tuyến các yêu cầu hay thắc mắc của khách hàng
Xem chi tiết
Hướng dẫn tạo danh mục hỗ trợ
Hướng dẫn tạo danh mục hỗ trợ
Danh mục hỗ trợ trực tuyến thông thường chỉ cần một danh mục ( Tất Thành đã tạo sẵn) Ngoài ra số ít các website hiển thị nhiều danh mục
Xem chi tiết