Giới thiệu về phần mềm FTP
Giới thiệu về phần mềm FTP
Trước nay tôi hay dùng email để liên lạc khi công tác xa, nhưng gần đây các anh IT trong công ty có tạo cho một tài khoản gọi là FTP và yêu cầu sử dụng để truyền tải dữ liệu về cơ quan. Nhờ Nhịp Sống Số bày giúp FTP là gì và dùng như thế nào cho hiệu quả?
Xem chi tiết
Hướng dẫn cài FTP
Hướng dẫn cài FTP
Hướng dẫn cài FTP
Xem chi tiết
Hướng dẫn cái phần mềm Teamviewer 8 ( Điều khiển máy tính từ xa)
Hướng dẫn cái phần mềm Teamviewer 8 ( Điều khiển máy tính từ xa)
TeamViewer dùng để điều khiển từ xa, nhưng nếu như bạn không điều khiển vào chúng nữa mà chỉ dùng nó để xem người sử dụng máy tính ở xa đang sử dụng máy tính với các ứng dụng nào, duyệt các trang web nào...là cách mà kiểm soát máy tính từ xa. Như vậy bạn có thể kiểm soát con cái mình sử dụng máy tính làm gì ... với điều kiện là chúng ít hiểu biết về tin học để có thể biết rằng có người đang theo dõi chúng
Xem chi tiết