Hướng dẫn tắt chế độ bảo vệ 2 lớp của Google
Hướng dẫn cài đặt web trên server
Hướng dẫn cài đặt web trên server
Ý nghĩa của các thông số dịch vụ Web Hosting
Ý nghĩa của các thông số dịch vụ Web Hosting
Chắc hẳn môi trường Web Hosting hay 'Shared Web Hosting' không còn xa lạ gì với các bạn - những lập trình viên / những người dùng quản trị hosting. Tuy nhiên, đa số Khách hàng vẫn còn mơ hồ, nhầm lẫn về các khái niệm cũng như các thông số của 1 gói dịch vụ Web Hosting trên hệ thống PA Vietnam.
Xem chi tiết
Hướng dẫn quản lý bình luận Facebook
Hướng dẫn quản lý bình luận Facebook
Hướng dẫn đổi mật khẩu FTP
Hướng dẫn đổi mật khẩu FTP
Hướng dẫn đổi mật khẩu truy cập trang quản lý hosting (plesk panel)
Hướng dẫn đổi mật khẩu truy cập trang quản lý hosting (plesk panel)
Hướng dẫn tạo Subdomain ( tên miền phụ)
Hướng dẫn tạo Subdomain ( tên miền phụ)
Tạo subdomain để chạy các web phụ theo một tên miền chính nào đó
Xem chi tiết
Hướng dẫn cách xem dung lượng của website
Hướng dẫn cách xem dung lượng của website
Hướng dẫn cách xem băng thông của website
Hướng dẫn cách xem băng thông của website
Hướng dẫn dowload và giải nén file NÉN
Hướng dẫn dowload và giải nén file NÉN
Nén là quá trình mã hóa file giúp làm giảm dung lượng file mà không làm mất dũ liệu (để tiện cho việc vận chuyển)Có rất nhiều chương trình nén,một số chương trình có định dạng file đặc trưng: Winzip --> *.zip, WinRar --> *.rar, WinAce --> *.ace, 7zip --> *.7z
Xem chi tiết