Hướng dẫn cơ bản sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ, công việc
Phần mềm quản lý hồ sơ, công việc
 
Thêm mới công văn

Hình 1.1. thêm mới công văn


[1]. - Chọn thêm mới công văn. Màn hình thêm mới công văn như phía bên phải hình 1.1.

- Nhập thông tin.

[2]. Click chọn Thêm mới => hiện popup thông báo thêm mới công văn.

[3]. Muốn hủy nhập => click chọn Hủy nhập.
 

Đã chuyển xử lý

Sau khi thêm mới công văn, các công văn được thêm mới hiển thị trong mục đã chuyển xử lý.


Hình 1.2. Màn hình đã chuyển xử lý

[1]. Trên menu chọn mục công văn đến => hiển thị màn hình đã chuyển xử lý.

[2]. Click chọn xem => xem chi tiết công văn như hình 1.2

[3]. Click sửa => sửa công văn


Đã hoàn thành

Hình 1.3. Công văn đã hoàn thành

Quá hạn xử lý

Hình 1.4. Công văn đã quá hạn xử lý – nhắc xử lý


========&&&&&==========
 
---SỞ HỮU WEBSITE  ĐẲNG CẤP – ĐỪNG BỎ PHÍ CƠ HỘI CỦA BẠN!---

Mr Thắng - Yahootuvan_tatthanh -  EMAILlienhe@tatthanh.com.vn
 HOTLINE0988.56.59.56 - 04.6686.9474

Các dịch vụ Thiết kế website Tất Thành cung cấp: