Hướng dẫn cài đặt web trên server

Tạo tài khoản trên server manger


Chọn user => new user 
 

Tạo một tài khoản mới
 

Sau khi tạo
 

Cấu hình tài khoản
 

Chọn membet Of =>add điền dữ liệu vào là iusrs ấn ok
 

Điền tiếp iss_iusrs nhấn ok
 


Bỏ tài khoản user đi : chon user=>remove
 

Xong phần tạo tài khoản
----------

Cài đặt DataBase

 
Restore database như bình thường chú ý cùng phiên bản sql2008 R2
 


Vào sercurity để tạo 1 tài khoản kết nốiUser mapping chon database ma user có quyền tương tác chọn db_owner và public


Xong database
----------------------------------------

Cấu hình web trên iis7


Chọn site =>add web siteHiện ra bảng sau1.       Tên website(tên miền)
2.       Chọn thư mục chưa code
3.       Kiểm tra kết nối

Kích vào ô số 3 chọn như trong hình và kích vào set
Điền tài khoản và mật khẩu tạo kết nối trên server
1.       Địa chỉ server
2.       Tên website(tên miền)
3.       OK

Xong phần cấu hình trên server
---------------------------------------------------
 
Vào cấu hình web config trong code1.       Tên database
2.       Tài khoản lúc thiết lấp sql
3.       Mật khẩu
4.       Mã web tất thành sẽ cung cấp

========&&&&&==========
 
---SỞ HỮU WEBSITE  ĐẲNG CẤP – ĐỪNG BỎ PHÍ CƠ HỘI CỦA BẠN!---

Mr Thắng - Yahootuvan_tatthanh -  EMAILlienhe@tatthanh.com.vn
 HOTLINE0988.56.59.56 - 04.6251.0556

Các dịch vụ Tất Thành cung cấp: