Ý nghĩa của các thông số dịch vụ Web Hosting
Ý nghĩa của các thông số dịch vụ Web Hosting
Chắc hẳn môi trường Web Hosting hay 'Shared Web Hosting' không còn xa lạ gì với các bạn - những lập trình viên / những người dùng quản trị hosting. Tuy nhiên, đa số Khách hàng vẫn còn mơ hồ, nhầm lẫn về các khái niệm cũng như các thông số của 1 gói dịch vụ Web Hosting trên hệ thống PA Vietnam.
Xem chi tiết
Hướng dẫn đổi mật khẩu FTP
Hướng dẫn đổi mật khẩu FTP
Hướng dẫn đổi mật khẩu truy cập trang quản lý hosting (plesk panel)
Hướng dẫn đổi mật khẩu truy cập trang quản lý hosting (plesk panel)
Hướng dẫn cách xem dung lượng của website
Hướng dẫn cách xem dung lượng của website
Hướng dẫn cách xem băng thông của website
Hướng dẫn cách xem băng thông của website