Hướng dẫn tắt chế độ bảo vệ 2 lớp của Google
Hướng dẫn cài đặt web trên server
Hướng dẫn cài đặt web trên server
Hướng dẫn dowload và giải nén file NÉN
Hướng dẫn dowload và giải nén file NÉN
Nén là quá trình mã hóa file giúp làm giảm dung lượng file mà không làm mất dũ liệu (để tiện cho việc vận chuyển)Có rất nhiều chương trình nén,một số chương trình có định dạng file đặc trưng: Winzip --> *.zip, WinRar --> *.rar, WinAce --> *.ace, 7zip --> *.7z
Xem chi tiết