Các gỡ bỏ thông báo bảo mật trên Website của bạn

Nhằm bảo vệ người dùng, Google có chính sách chặn các website độc hại hoặc có virus, thi thoảng các bạn sẽ thấy các thông báo bảo mật khi truy cập vào website nào đó, bài viết sau đây sẽ chỉ cho bạn cách gỡ thông báo lỗi bảo mật trên trang mà Google chặn truy cập!

Xin chào các bạn, thi thoảng chúng ta truy cập các website yêu thích lại bị chặn bởi Google bằng một thông báo như sau:

Thông báo lỗi bảo mật của một website

Thông báo lỗi bảo mật của một website

Trường hợp 1: Lỗi này là lỗi bảo mật, nguyên nhân là do trên trang của các bạn đã có dính một đoạn Script độc, có thể do vô tình, cũng có thể là cố ý của các website muốn phá hại người dùng, cũng phải cảm ơn Google vì các con virus khó mà có thể phân tán mã độc vào máy tính người dùng được.

Cách xử lý: 

- Download toàn bộ mã nguồn về máy tính bàn và quét nó với Kaspersky, phần mềm này có thể giúp bạn khá nhiều.
- Xóa bỏ toàn bộ các file JS lạ, bạn lưu ý chúng thường mã hóa một cách khó hiểu, bạn có thể kiểm tra bằng cách edit lại các file JS, nếu trình diệt virus chặn lại thì file đó có chứa virus.
- Thay đổi toàn bộ mật khẩu FTP, admin hay mật khẩu SQL, bất kì và sau đó báo cáo lại với Google theo các dưới đây

Trường hợp 2: Khi Website, tên miền cũ của bạn đã bị cảnh bảo bảo mật thì cho dù bạn có thiết kế 1 Website mới nhưng vẫn sử dụng tên miền cũ  thì vẫn bị cảnh báo như bình thường bởi vì Google vẫn nhận dạng tên miền của bạn. Hãy báo các với Google để được index lại.

Để gỡ thông báo này, các bạn cần phải vào Google Webmaster, trong trường hợp bạn chưa đăng ký Google webmaster thì chắc chắn với bạn là đã có một thông báo chờ sẵn ở đó chỉ chờ bạn đăng nhập, tuy nhiên bạn cần phải xác minh website với Google webmaster trước khi có thể thực hiện được các thao tác dưới đây.

Đầu tiên, bạn cần đăng nhập vào Google webmaster, sau đó chuyển vào quản trị tên miền đó, sau đó các bạn chú ý :

Thông báo có sẵn trong Google webmaster khi bạn đăng nhập

Thông báo có sẵn trong Google webmaster khi bạn đăng nhập

Các bạn vào Vấn đề bảo mật, sau đó để ý thông báo, bạn sẽ cần phải tick vào phần “tôi đã khắc phục” sau đó yêu cầu xem xét lại để có thể gỡ được lỗi này !

Trước khi làm điều này, bạn cũng chắc chắn rằng bạn đã gỡ được hết các mã độc ra khỏi website
Sau khi yêu cầu xem xét lại, Google sẽ hỏi bạn lý do, bạn cần điền vào lý do bất kì kiểu như này:

Nêu lý do với Google để xóa cảnh báo

Nêu lý do với Google để xóa cảnh báo

Các bạn có thể gỡ thông báo lỗi bảo mật bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều được.
Lý do bạn có thể dùng nội dung " Tôi đã kiểm tra Website và đã xử lý các vấn đề về bảo mật, Google index lại Website giúp tôi. Cảm  ơn Google!"